یدک آلیس

FA | EN | AR | TR
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
قطعات یدکی فیات آلیس
قطعات یدکی فیات کوبلکو
قطعات یدکی نیوهلند
قطعات یدکی زد اف
فیلتر
قطعات یدکی کوماتسو
هیدرولیک
قطعات یدکی هیوندای
تماس

بوش موتور نیوهلند E215B

بوش موتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
در بیل مکانیکی نیوهلند E215 و E265 دو مدل بوش موتور استفاده می شود و تفاوت آنها در قسمت بالای بوش می باشد . ضخامت لبه بالای بوش موتور نیوهلند E215 و بیل مکانیکی نیوهلند E265 که در قسمت بالای سیلندر موتور قرار می گیرد 3 میلی متر و 8 میلی متر می باشد .
بوش های موتور بیل مکانیکی نیوهلند به راحتی داخل سیلندر موتور قرار می گیرد و احتیاجی به دستگاه پرس و تراشکار نمی باشد .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نی ...

پیستون موتور نیوهلند E215B

پیستون موتور بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، E265B
در داخل پیستون بیل مکانیکی نیوهلند E215 و بیل مکانیکی نیوهلند E265 در قسمت قرار گیری گژنپین بوش برنجی قرار گرفته است .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
قطر پیستون موتور : 112 میلی متر
ساخته شده توسط شرکت MAHLE

بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلن ...

رینگ موتور نیوهلند E215B , E265B

رینگ موتور بیل مکانیکی نیوهلند E215B , E265B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
قطر رینگ موتور : 112 میلی متر
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند ...

بوش شاطون نیوهلند E215B

بوش شاطون بیل مکانیکی نیوهلند E215B , E265B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هینو ، قطعات موتور هینو ، هینو J05E ، ق ...

شاطون موتور نیوهلند E215B

شاتون موتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هینو ، قطعات ...

سوپاپ دود نیوهلند E215B

سوپاپ دود موتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
تعداد 8 عدد سوپاپ دود برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند ...

سوپاپ هوا نیوهلند E215B

سوپاپ هوا بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
تعداد 8 عدد سوپاپ هوا برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، ...

گاید سوپاپ دود و هوا نیوهلند E215B

گاید سوپاپ دود و هوا بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
تعداد 16 عدد گاید سوپاپ دود و هوا برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ...

سیت سوپاپ نیوهلند E215B

سیت سوپاپ دود بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
تعداد 8 عدد سیت سوپاپ دود برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلن ...

سیت سوپاپ نیوهلند E215B

سیت سوپاپ هوا بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
تعداد 8 عدد سیت سوپاپ هوا برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلن ...

خار سوپاپ نیوهلند E215

خار سوپاپ دود و هوا بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
برای هر سوپاپ تعداد 2 عدد و در کل تعداد 32 عدد خار سوپاپ دود و هوا برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات ...

لاستیک ساق سوپاپ نیوهلند E215

لاستیک ساق سوپاپ دود و هوا بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
برای هر سوپاپ تعداد 1 عدد و در کل تعداد 16 عدد لاستیک ساق سوپاپ دود و هوا برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نی ...

بوش سوزن نیوهلند E215

بوش سوزن یا بوش انژکتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
محل قرار گیری داخل سر سیلندر میباشد و تعداد 4 عدد برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
شماره فنی قطعه : VH111761190A
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدک ...

یونیت انژکتور نیوهلند E215

یونیت انژکتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
تعداد 4 عدد برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B استفاده میشود .
شماره فنی قطعه : VH23670E0050 ، 095000-6353
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم ...

پمپ گازوئیل نیوهلند E215

پمپ گازوئیل بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
شماره فنی قطعه : VH22100E0030
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ...

یاتاقان ثابت نیوهلند E215

یاتاقان ثابت بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت TAIHO ژاپن
سایزهای موجود : STD , 0.25 , 0.50
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هین ...

یاتاقان متحرک نیوهلند E215

یاتاقان متحرک بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت TAIHO ژاپن
سایزهای موجود : STD , 0.25 , 0.50
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هی ...

بغل یاتاقان نیوهلند E215

بغل یاتاقان بیل مکانیکی نیوهلند E215B , E265B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته شده توسط شرکت TAIHO ژاپن
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هینو ، قطعات موتور هینو ، هینو J05E ، ...

میل سوپاپ نیوهلند E215

میل سوپاپ بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B
وظیفه باز و بستن سوپاپ ها به عهده میل سوپاپ میباشد .
همچنین به جای بوش میل سوپاپ در بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B از یاتاقان استفاده میشود و همچنین محل قرار گیری میل سوپاپ نیوهلند E215B داخل سر سیلندر میباشد.
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
شماره فنی : VH135011610A ...

یاتاقان میل سوپاپ نیوهلند E215

یاتاقان میل سوپاپ بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
در بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B به جای بوش میل سوپاپ از یاتاقان استفاده میشود و فقط سایز STD استفاده میشود .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
شماره فنی : VH119011070A
ساخته شده توسط شرکت HHNO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی ن ...

اویل پمپ نیوهلند E215B

اویل پمپ موتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
اويل پمپ يا همان پمپ روغن وسيله‌ای است كه روغن موجود در موتور را به مدار روغنكاری پمپ كرده و جريان روانسازی موتور را ايجاد میکند .
اویل پمپ بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B از پوسته آلومینیومی ساخته شده و دارای دو دنده میباشد .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON R ...

واتر پمپ نیوهلند E215

واتر پمپ بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
واتر پمپ نیوهلند E215B ، E265B از پوسته چدنی ساخته شده و به جریان انداختن آب از رادیاتور به سیلندر و سر سیلندر و برگشت به رادیاتور را انجام میدهد.
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخته کشور تایوان

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ...

سرد کن موتور نیوهلند E265

سرد کن موتور یا کولر موتور بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، E265B
سرد کن موتور نیوهلند E215B ، E265B داخل یک پوسته آلومینیومی قرار گرفته و به سیلندر موتور بسته میشود .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیو ...

ترموستات بیل نیوهلند E215

ترموستات بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
تنظیم کننده درجه حرارت آب موتور بعهده ترموستات میباشد ، ترموستات نیوهلند E215B ، E265B تا دمای 76.5 درجه سانتیگراد عمل میکند .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قط ...

واشر سرسیلندر نیوهلند E215

واشر سر سیلندر بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، E265B
واشر سرسیلندر بین سر سیلندر و بلوک سیلندر قرار گرفته و وظیفه آب بندی بین این دو قطعه را بعهده دارد .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ...

کاسه نمد سر میل لنگ نیوهلند E215B

کاسه نمد سر میل لنگ بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هینو ، قطعات موتور هینو ، هینو J05E ، قط ...

کاسه نمد ته میل لنگ نیوهلند E215B

کاسه نمد ته میل لنگ بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، لوازم نیوهلند ، قطعات نیوهلند ، بیل مکانیکی نیوهلند E215B ، بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، لوازم موتور هینو ، قطعات موتور هینو ، هینو J05E ، قط ...

لاستیک درب سوپاپ موتور نیوهلند E215

واشر یا لاستیک درب سوپاپ یا قالپاق موتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
این واشر یا لاستیک بین درب سوپاپ موتور و سر سیلندر موتور نیوهلند E215B قرار گرفته و آب بندی بین این دو قطعه را انجام میدهد.
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخت شرکت HINO ژاپن

کلمات کلیدی :
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم ی ...

واشر کامل موتور نیوهلند E215

واشر کامل موتور بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
واشر کامل نیوهلند E215B ، E265B شامل : واشر سر سیلندر ، لاستیک درب سوپاپ ، کاسه نمد سر و ته میل لنگ ، لاستیک ساق سوپاپ و کلیه واشر های کاغذی و اورینگها جهت آب بندی موتور میباشد .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
ساخت تایوان

کلمات کلیدی :
بیل مکانیک ...

دنده فلایویل نیوهلند E215 ، E265

دنده فلایویل بیل مکانیکی نیوهلند E265B ، E215B
محل قرار گیری این دنده در انتهای میل لنگ و بروی فلایویل میباشد و دنده استارت موتور با دنده فلایویل کار میکند .
موتور استفاده شده برای بیل مکانیکی نیوهلند E265B , E215B ساخته شده توسط شرکت HINO ژاپن میباشد .
مدل موتور : HINO J05E توربودار
تعداد سیلندر : 4 سیلندر
سیستم سوخت : COMMON RAIL
تعداد دنده فلایویل نیوهلند 129 دنده میباشد .
بیل مکانیکی نیوهلند ، لوازم یدکی نیوهلند ، قطعات یدکی نیوهلند ، ...