یدک آلیس

FA | EN | AR | TR
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
قطعات یدکی فیات آلیس
قطعات یدکی فیات کوبلکو
قطعات یدکی نیوهلند
قطعات یدکی زد اف
فیلتر
قطعات یدکی کوماتسو
هیدرولیک
قطعات یدکی هیوندای
تماس

فیلتر هواکش کوماتسو WA470-3

فیلتر هواکش لودر کوماتسو WA470-3 - داخلی
شماره فنی : 1680-181-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 162 میلی متر
قطر داخلی : 134 میلی متر
ارتفاع کل : 356 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D125-1AM

کلمات کلیدی :

فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو WA470-3

فیلتر هواکش لودر کوماتسو WA470-3 - بیرونی
شماره فنی : 1580-181-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 276 میلی متر
قطر داخلی : 165 میلی متر
ارتفاع کل : 394 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D125-1AM

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو WA470-3

فیلتر هواکش لودر کوماتسو WA470-3 - داخلی و بیرونی
شماره فنی : 1600-181-600
موتور : KOMATSU S6D125-1AM

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی
...

فیلتر هواکش نیوهلند E215

فیلتر هواکش بیل مکانیکی نیوهلند E215 - داخلی
شماره فنی : YN11P00029S002
ابعاد :
قطر بیرونی : 121 میلی متر
قطر داخلی : 113 میلی متر
ارتفاع کل : 347 میلی متر
موتور : HINO J05E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش نیوهلند E215

فیلتر هواکش بیل مکانیکی نیوهلند E215 - بیرونی
شماره فنی : YN11P00029S003
ابعاد :
قطر بیرونی : 237 میلی متر
قطر داخلی : 131 میلی متر
ارتفاع کل : 357 میلی متر
موتور : HINO J05E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش نیوهلند LB95B

فیلتر هواکش بیل بکهو نیوهلند LB95B - داخلی
شماره فنی : 87438246
ابعاد :
قطر بیرونی : 94 میلی متر
قطر داخلی : 74 میلی متر
ارتفاع کل : 340 میلی متر
موتور : IVECO F4GE0454

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش نیوهلند LB95B

فیلتر هواکش بیل بکهو نیوهلند LB95B - بیرونی
شماره فنی : 87438249
ابعاد :
قطر بیرونی : 164 میلی متر
قطر داخلی : 91 میلی متر
ارتفاع کل : 354 میلی متر
موتور : IVECO F4GE0454

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-1

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-1 - داخلی
شماره فنی : 7412-81-6127
ابعاد :
قطر بیرونی : 185 میلی متر
قطر داخلی : 157 میلی متر
ارتفاع کل : 450 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D155

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-1

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-1 - بیرونی
شماره فنی : 7320-81-6128
ابعاد :
قطر بیرونی : 307 میلی متر
قطر داخلی : 196 میلی متر
ارتفاع کل : 470 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D155

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

پوسته هواکش کامل LB95B

پوسته فیلتر هواکش کامل بیل بکهو نیوهلند LB95B شامل فیلتر هواکش داخلی و بیرونی
شماره فنی : 87413128
ابعاد :
قطر ورودی : 95 میلی متر
قطر خروجی : 212 میلی متر
ارتفاع کل پوسته : 355 میلی متر
موتور : IVECO F4GE0454

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-2

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-2 - داخلی
شماره فنی : 6120-185-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 180 میلی متر
قطر داخلی : 150 میلی متر
ارتفاع کل : 501 میلی متر
موتور : KOMATSU SA6D140E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-2

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-2 - بیرونی
شماره فنی : 6110-185-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 313 میلی متر
قطر داخلی : 178 میلی متر
ارتفاع کل : 510 میلی متر
موتور : KOMATSU SA6D140E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-2

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-2 - داخلی و بیرونی
شماره فنی 6100-185-600
موتور : KOMATSU SA6D140E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...