یدک آلیس

FA | EN | AR | TR
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
فیات آلیس
فیات کوبلکو
نیوهلند
زد اف
فیلتر
کوماتسو
تماس

بوش پیستون رینگ 645

کیت بوش پیستون رینگ لودر فیات آلیس 645 ، شامل : بوش ، پیستون ، گژنپین ، خار ، رینگ و اورینگ دور بوش
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII
تعداد سیلندر : 6 سیلندر خطی
سایز پیستون : 107.95 میلی متر

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بوش موتور فیات آلیس 645

بوش موتور لودر فیات آلیس 645 که در داخل بلوک سیلندر قرار گرفته و دور آن 3 عدد اورینگ برای آب بندی بین سیلندر و بوش استفاده میشود .
سایز بوش موتور لودر فیات آلیس 645 به شرح زیر میباشد :
قطر داخل بوش : 107.95 میلی متر
قطر بیرون بوش : 122.23 میلی متر
ارتفاع کل بوش : 241.30 میلی متر
شماره فنی : 74062328

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

پیستون موتور فیات آلیس 645

پیستون موتور لودر فیات آلیس 645 از جنس آلومینیوم و 4 رینگ میباشد.
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII
قطر پیستون : 107.95 میلی متر
کاسه احتراق پیستون : 76 میلی متر
ارتفاع کل پیستون : 147.63 میلی متر
گژنپین : ارتفاع 92 میلی متر و قطر 38.10 میلی متر

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

رینگ موتور فیات آلیس 645

رینگ موتور لودر فیات آلیس 645 که دور پیستون موتور قرار گرفته و با بوش موتور در گیر است و 4 عدد برای هر پیستون استفاده میشود که سایز های رینگ متفاوت بوده و سایزهای رینگ و نوع موتور به شرح زیر میباشد :
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII
قطر دور رینگ : 107.95 میلی متر
ضخامت رینگ اول : 2.38 میلی متر
ضخامت رینگ دوم : 3.17 میلی متر
ضخامت رینگ سوم : 3.17 میلی متر
ضخامت رینگ روغن یا چهارم : 6.33 میلی متر

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بوش شاطون فیات آلیس 645

بوش شاطون لودر فیات آلیس 645 که در داخل شاطون موتور قرار گرفته و داخل آن نسبت به قطر گژنپین تراش داده میشود .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بوش میل سوپاپ فیات آلیس 645

بوش میل سوپاپ لودر فیات آلیس 645 ، تعداد 6 عدد بوش میل سوپاپ برای لودر فیات آلیس 645 استفاده میشود که بعد از جا زدن در سیلندر موتور توسط تراشکار نسبت به سایز میل سوپاپ تراش و سایز میشود .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

میل لنگ موتور فیات آلیس 645

میل لنگ موتور لودر فیات آلیس 645
شماره فنی : 74028608
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

یاتاقان ثابت فیات آلیس 645

یاتاقان ثابت لودر فیات آلیس 645 ، یاتاقان ثابت به صورت کیت کامل و برای موتور 6 سیلندر میباشد که تعداد کل آن 14 عدد برای یک موتور میباشد و یاتاقان های ثابت برای لودر فیات آلیس 645 در حال حاظر تا سایز 0.30 موجود میباشد .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

یاتاقان متحرک فیات آلیس 645

یاتاقان متحرک لودر فیات آلیس 645
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بغل یاتاقانی فیات آلیس 645

بغل یاتاقانی لودر فیات آلیس 645
موتور : ALLIS CHALMERS D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

اورینگ دور بوش فیات آلیس 645

اورینگ دور بوش موتور لودر فیات آلیس 645 ، 3 عدد اورینگ به دور بوش موتور جهت آب بندی بین سیلندر موتور و بوش موتور استفاده میشود که 2 عدد آن به رنگ مشکی و 1 عدد آن به رنگ قرمز میباشد .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر سرسیلندر فیات آلیس 645

واشر سرسیلندر لودر فیات آلیس 645
موتور : ALLIS CHALMERS D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر درب قالپاق موتور فیات آلیس 645

واشر درب قالپاق موتور لودر فیات آلیس 645
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر قسمت بالا فیات آلیس 645

واشر قسمت بالا موتور لودر فیات آلیس 645
شامل : واشر سرسیلندر ، واشر درب قالپاق ، واشر مانی فولد اگزوز ، واشر مانی فولد هوا ، واشر سوپر شارژ و ....
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر کارتل فیات آلیس 645

واشر کارتل لودر فیات آلیس 645
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی