یدک آلیس

FA | EN | AR | TR
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
قطعات یدکی فیات آلیس
قطعات یدکی فیات کوبلکو
قطعات یدکی نیوهلند
قطعات یدکی زد اف
فیلتر
قطعات یدکی کوماتسو
هیدرولیک
تماس

بوش پیستون رینگ 645

کیت بوش پیستون رینگ لودر فیات آلیس 645 ، شامل : بوش ، پیستون ، گژنپین ، خار ، رینگ و اورینگ دور بوش
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII
تعداد سیلندر : 6 سیلندر خطی
سایز پیستون : 107.95 میلی متر

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بوش موتور فیات آلیس 645

بوش موتور لودر فیات آلیس 645 که در داخل بلوک سیلندر قرار گرفته و دور آن 3 عدد اورینگ برای آب بندی بین سیلندر و بوش استفاده میشود .
سایز بوش موتور لودر فیات آلیس 645 به شرح زیر میباشد :
قطر داخل بوش : 107.95 میلی متر
قطر بیرون بوش : 122.23 میلی متر
ارتفاع کل بوش : 241.30 میلی متر
شماره فنی : 74062328

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

پیستون موتور فیات آلیس 645

پیستون موتور لودر فیات آلیس 645 از جنس آلومینیوم و 4 رینگ میباشد.
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII
قطر پیستون : 107.95 میلی متر
کاسه احتراق پیستون : 76 میلی متر
ارتفاع کل پیستون : 147.63 میلی متر
گژنپین : ارتفاع 92 میلی متر و قطر 38.10 میلی متر

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

رینگ موتور فیات آلیس 645

رینگ موتور لودر فیات آلیس 645 که دور پیستون موتور قرار گرفته و با بوش موتور در گیر است و 4 عدد برای هر پیستون استفاده میشود که سایز های رینگ متفاوت بوده و سایزهای رینگ و نوع موتور به شرح زیر میباشد :
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII
قطر دور رینگ : 107.95 میلی متر
ضخامت رینگ اول : 2.38 میلی متر
ضخامت رینگ دوم : 3.17 میلی متر
ضخامت رینگ سوم : 3.17 میلی متر
ضخامت رینگ روغن یا چهارم : 6.33 میلی متر

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بوش شاطون فیات آلیس 645

بوش شاطون لودر فیات آلیس 645 که در داخل شاطون موتور قرار گرفته و داخل آن نسبت به قطر گژنپین تراش داده میشود .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بوش میل سوپاپ فیات آلیس 645

بوش میل سوپاپ لودر فیات آلیس 645 ، تعداد 6 عدد بوش میل سوپاپ برای لودر فیات آلیس 645 استفاده میشود که بعد از جا زدن در سیلندر موتور توسط تراشکار نسبت به سایز میل سوپاپ تراش و سایز میشود .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

میل لنگ موتور فیات آلیس 645

میل لنگ موتور لودر فیات آلیس 645
شماره فنی : 74028608
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

یاتاقان ثابت فیات آلیس 645

یاتاقان ثابت لودر فیات آلیس 645 ، یاتاقان ثابت به صورت کیت کامل و برای موتور 6 سیلندر میباشد که تعداد کل آن 14 عدد برای یک موتور میباشد و یاتاقان های ثابت برای لودر فیات آلیس 645 در حال حاظر تا سایز 0.30 موجود میباشد .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

یاتاقان متحرک فیات آلیس 645

یاتاقان متحرک لودر فیات آلیس 645
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

بغل یاتاقانی فیات آلیس 645

بغل یاتاقانی لودر فیات آلیس 645
موتور : ALLIS CHALMERS D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

اورینگ دور بوش فیات آلیس 645

اورینگ دور بوش موتور لودر فیات آلیس 645 ، 3 عدد اورینگ به دور بوش موتور جهت آب بندی بین سیلندر موتور و بوش موتور استفاده میشود که 2 عدد آن به رنگ مشکی و 1 عدد آن به رنگ قرمز میباشد .
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر سرسیلندر فیات آلیس 645

واشر سرسیلندر لودر فیات آلیس 645
موتور : ALLIS CHALMERS D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر درب قالپاق موتور فیات آلیس 645

واشر درب قالپاق موتور لودر فیات آلیس 645
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر قسمت بالا فیات آلیس 645

واشر قسمت بالا موتور لودر فیات آلیس 645
شامل : واشر سرسیلندر ، واشر درب قالپاق ، واشر مانی فولد اگزوز ، واشر مانی فولد هوا ، واشر سوپر شارژ و ....
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی

واشر کارتل فیات آلیس 645

واشر کارتل لودر فیات آلیس 645
موتور : آلیس چالمرز D3500 MKII

کلمات کلیدی :
فیات آلیس ، قطعات یدکی فیات آلیس ، لوازم یدکی فیات آلیس ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی