یدک آلیس

FA | EN | AR | TR
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
فیات آلیس
فیات کوبلکو
نیوهلند
زد اف
فیلتر
کوماتسو
تماس

زد اف


پیستون گیربکس زداف 180،200

ZF 180,200 پمپ حرکت گیربکس زداف

پیستون گیربکس زداف 180،200

چدنی کاسه نمد توربین

خار بک پلیت بزرگ گیربکس زد اف 180،200

صفحه گرافیت گیربکس زد اف 190,210

صفحه گرافیت گیربکس زد اف 190,210

صفحه آهنی گیربکس زد اف 210,190

صفحه گرافیت گیربکس زد اف 190,210

صفحه گرافیت گیربکس زد اف 190,210