یدک آلیس

FA | EN | AR | TR
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
قطعات یدکی فیات آلیس
قطعات یدکی فیات کوبلکو
قطعات یدکی نیوهلند
قطعات یدکی زد اف
فیلتر
قطعات یدکی کوماتسو
هیدرولیک
تماس

فیلتر هواکش کوماتسو WA470-3

فیلتر هواکش لودر کوماتسو WA470-3 - داخلی
شماره فنی : 1680-181-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 162 میلی متر
قطر داخلی : 134 میلی متر
ارتفاع کل : 356 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D125-1AM

کلمات کلیدی :

فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو WA470-3

فیلتر هواکش لودر کوماتسو WA470-3 - بیرونی
شماره فنی : 1580-181-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 276 میلی متر
قطر داخلی : 165 میلی متر
ارتفاع کل : 394 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D125-1AM

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو WA470-3

فیلتر هواکش لودر کوماتسو WA470-3 - داخلی و بیرونی
شماره فنی : 1600-181-600
موتور : KOMATSU S6D125-1AM

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی
...

فیلتر هواکش نیوهلند E215

فیلتر هواکش بیل مکانیکی نیوهلند E215 - داخلی
شماره فنی : YN11P00029S002
ابعاد :
قطر بیرونی : 121 میلی متر
قطر داخلی : 113 میلی متر
ارتفاع کل : 347 میلی متر
موتور : HINO J05E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش نیوهلند E215

فیلتر هواکش بیل مکانیکی نیوهلند E215 - بیرونی
شماره فنی : YN11P00029S003
ابعاد :
قطر بیرونی : 237 میلی متر
قطر داخلی : 131 میلی متر
ارتفاع کل : 357 میلی متر
موتور : HINO J05E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش نیوهلند LB95B

فیلتر هواکش بیل بکهو نیوهلند LB95B - داخلی
شماره فنی : 87438246
ابعاد :
قطر بیرونی : 94 میلی متر
قطر داخلی : 74 میلی متر
ارتفاع کل : 340 میلی متر
موتور : IVECO F4GE0454

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش نیوهلند LB95B

فیلتر هواکش بیل بکهو نیوهلند LB95B - بیرونی
شماره فنی : 87438249
ابعاد :
قطر بیرونی : 164 میلی متر
قطر داخلی : 91 میلی متر
ارتفاع کل : 354 میلی متر
موتور : IVECO F4GE0454

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-1

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-1 - داخلی
شماره فنی : 7412-81-6127
ابعاد :
قطر بیرونی : 185 میلی متر
قطر داخلی : 157 میلی متر
ارتفاع کل : 450 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D155

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-1

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-1 - بیرونی
شماره فنی : 7320-81-6128
ابعاد :
قطر بیرونی : 307 میلی متر
قطر داخلی : 196 میلی متر
ارتفاع کل : 470 میلی متر
موتور : KOMATSU S6D155

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

پوسته هواکش کامل LB95B

پوسته فیلتر هواکش کامل بیل بکهو نیوهلند LB95B شامل فیلتر هواکش داخلی و بیرونی
شماره فنی : 87413128
ابعاد :
قطر ورودی : 95 میلی متر
قطر خروجی : 212 میلی متر
ارتفاع کل پوسته : 355 میلی متر
موتور : IVECO F4GE0454

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش نیوهلند ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-2

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-2 - داخلی
شماره فنی : 6120-185-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 180 میلی متر
قطر داخلی : 150 میلی متر
ارتفاع کل : 501 میلی متر
موتور : KOMATSU SA6D140E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-2

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-2 - بیرونی
شماره فنی : 6110-185-600
ابعاد :
قطر بیرونی : 313 میلی متر
قطر داخلی : 178 میلی متر
ارتفاع کل : 510 میلی متر
موتور : KOMATSU SA6D140E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...

فیلتر هواکش کوماتسو D155A-2

فیلتر هواکش بلدوزر کوماتسو D155A-2 - داخلی و بیرونی
شماره فنی 6100-185-600
موتور : KOMATSU SA6D140E

کلمات کلیدی :
فیلتر هواکش کوماتسو ، فیلتر ماشین آلات راهسازی ، لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی ، قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی ...